top of page

Privacy

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met al je gegevens om. Om je beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Aarzel niet om contact met me op te nemen bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens!

 

01. Over mij

Welkom op mijn website! Ik vind het fantastisch dat je een kijkje neemt. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan ben ik via onderstaande gegevens te bereiken.

 

EIGENBODEM
Bart Molenaar
KVK 67744877 // BTW NL201078600B01

E-mail: info@eigenbodem.com

 

02. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik a. Naam
b. E-mailadres
c. Adressen

d. Betaalgegevens
e. Specifieke informatie die jij doorgeeft

 

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik
Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

 

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen via mijn website, mijn contactformulier, de Typeform vragenlijst, via mijn e-mail of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

 

03. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

 

Aanvragen en offertes

Je mag vrijblijvend contact met mij opnemen om te zien of we een match zijn. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik later op de eventuele factuur kan zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. De gegevens die ik niet van de Belastingdienst hoef te bewaren, zal ik maar 30 dagen bewaren.

 

Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, kennis te maken, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van het eindproduct. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb zal ik verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve) verplichtingen.

 

Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en email adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

 

Licenties

Wanneer ik een film voor je maak, maak ik afspraken met jou over het gebruik van het eindresultaat. Dat doen wij door middel van een licentie. Om de licentie op te stellen verwerk ik je NAW-gegevens. Ik bewaar de offerte en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.

 

(Portret)foto’s

Tijdens de uitvoering van een videografie-opdracht kunnen portretten gemaakt worden waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de film leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht.

 

Ik heb bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portret in mijn film te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio en via sociale media. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

 

Op mijn films rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio. Het ruwe materiaal gemaakt tijdens de filmdag, bewaar ik tot minimaal1 jaar na het opnemen, tenzij anders besproken.

 

Vragen en overig contact

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt, zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 5 jaar na ons laatste contactmoment.

 

04. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers: • Facturatie- en betaaldiensten;
• Hosting van mijn website en e-mail;
• Vragenlijst via derden;
• Eventuele Blogs en sociale media, ter promotie van mijn werk.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

05. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@eigenbodem.com.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

06. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

07. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http:// www.consuwijzer.nl/telecom-post/ internet/privacy/uitleg-cookies].

 

Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Vimeo

Ik embed mijn eigen Vimeo video’s op de website. Vimeo plaatst dan ook een cookie om de video af te spelen. Meer informatie over het gebruik van cookies door Vimeo vind je hier: [https:// vimeo.com/cookie_policy]. Deze cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard.

 

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]

• Instagram: [https://help.instagram.com/155833707900388]

• Vimeo: [https://vimeo.com/privacy]

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Links

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies

EIGENBODEM, met KvK-nummer 67744877, heet u hartelijk welkom op www.eigenbodem.com (“website”). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. EIGENBODEM kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door EIGENBODEM zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. EIGENBODEM zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn. EIGENBODEM is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door EIGENBODEM verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en EIGENBODEM tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort EIGENBODEM dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@eigenbodem.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van EIGENBODEM of die van licentiegevers. EIGENBODEM behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@eigenbodem.com aanvragen.

 

Mocht het zo zijn dat EIGENBODEM per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van afbeeldingen en/of videomateriaal, laat het EIGENBODEM weten via info@eigenbodem.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat EIGENBODEM verplicht is tot enige schadevergoeding.

DISCLAIMER

bottom of page