Algemene Voorwaarden

AANVRAAG & OFFERTE

 1. Wanneer jullie een aanvraag indienen via het contactformulier op de website dan ontvangen jullie op korte termijn een reactie en/of offerte voor het maken van een film. Wanneer jullie akkoord zijn met de offerte dan ontvangt EIGENBODEM een getekende offerte retour per mail.

 2. Na ontvangst van de getekende offerte zal EIGENBODEM de datum definitief in hun agenda te zetten. Wij behouden ons het recht om bij verhindering van bepaalde videograven andere videograven te benaderen die tijdens de shoot zullen filmen. Dit zal EIGENBODEM echter altijd met jullie communiceren.

 3. De standaard reiskosten gelden alleen binnen Nederland. Voor omliggende landen wordt een aangepast bedrag berekend op de offerte.

 

ANNULERING

Indien de offerte na het tekenen wordt ontbonden door jullie als klant, heeft EIGENBODEM recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan EIGENBODEM zijn toe te rekenen.

 1. Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de filmdag: 100% van de gage

 2. Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage

 3. Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage

 4. Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan de filmdag: 25% van de gage

 

Als EIGENBODEM haar contractueel bevestigde filmdag door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. EIGENBODEM zal haar uiterste best doen vervangende videograven te vinden in het grote netwerk van videograven waaruit zij kan putten. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met jullie als klant. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen.

 

DE FILMDAG

 1. EIGENBODEM is tijdig aanwezig om hun apparatuur op te bouwen.

 2. Indien er sprake is van parkeerkosten, zullen jullie dit bedrag aan EIGENBODEM vergoeden. Dit zal verwerkt worden in de factuur.

 3. Jullie zijn als klant verantwoordelijk voor het verzorgen van een voedzame/gezonde maaltijd voor alle medewerkers van EIGENBODEM, wanneer zij op jullie uitgekozen locatie langer dan 8uur moeten filmen. Deze maaltijd is voor jullie kosten. Mocht het niet geregeld kunnen worden op locatie dan factureren wij €10,- per persoon zodat de medewerkers zelf een maaltijd kunnen regelen.

 4. De gebruikte consumpties door EIGENBODEM tijdens het verblijf van de medewerkers zijn voor jullie rekening.

 5. Direct na afloop van de filmdag dient EIGNBODEM in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen.

 

BETALING

 1. Jullie ontvangen binnen 7 dagen na de filmdag de volledige factuur van EIGENBODEM. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

 2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn is betaald zullen wij een herinnering versturen. Wanneer wij een 2e herinnering moeten sturen zullen we €25,- administratiekosten in rekening brengen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alle toegebrachte schade aan filmapparatuur e.d. van EIGENBODEM veroorzaakt door het aanwezige personeel, wordt door jullie volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van filmapparatuur en geluidsapparatuur.

 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. EIGENBODEM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

 3. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar leveren voor EIGENBODEM overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

PRIVACY

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 2. Door ondertekening van de offerte gaan jullie akkoord met het verzoek van EIGENBODEM om tijdens en na de filmdag beeldmateriaal te publiceren op social media.

Contact

Heb je vragen over iets wat je leest of één van mijn projecten? Neem gerust contact met me op.

06-49359809