Disclaimer

EIGENBODEM, met KvK-nummer 67744877, heet u hartelijk welkom op www.eigenbodem.com (“website”). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. EIGENBODEM kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door EIGENBODEM zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. EIGENBODEM zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn. EIGENBODEM is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door EIGENBODEM verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en EIGENBODEM tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort EIGENBODEM dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@eigenbodem.com.

 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van EIGENBODEM of die van licentiegevers. EIGENBODEM behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@eigenbodem.com aanvragen.

 

Mocht het zo zijn dat EIGENBODEM per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van afbeeldingen en/of videomateriaal, laat het EIGENBODEM weten via info@eigenbodem.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat EIGENBODEM verplicht is tot enige schadevergoeding.

Contact

Heb je vragen over iets wat je leest of één van mijn projecten? Neem gerust contact met me op.

06-49359809